Raita Virkkunen | Saari, 2006

SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
punaistajavalkoista
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
projektitila
kolumbus
virkkunen3
virkkunen2
Raita001
previous arrow
next arrow
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
punaistajavalkoista
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
projektitila
kolumbus
virkkunen3
virkkunen2
Raita001
previous arrow
next arrow

Projektini sijoittui Helsingin Vuosaareen. Minua kiinnosti murros, jonka kohteena alue on voimakkaan rakentamisen johdosta. Metrolinja halkoo Vuosaaren kahdeksi erilliseksi alueeksi, jotka koetaan toisilleen vastakkaisina niin sosiaaliselta statukseltaan kuin myös elämänarvoiltaan. Kärjistetysti eroteltuna toisaalla on vanha ja köyhä, toisaalla uusi ja rikas. Uuden alueen painolastina ovat myös siihen kohdistetut syytökset ns. hyvinvoinnista luonnon kustannuksella. Nähtäväksi jää miten vanha ja uusi löytävät paikkansa uudessa kokonaisuudessa. Halusin projektini kautta osallistua tämän uuden tilanteen muotoutumiseen.

Projektini oli paikkasidonnainen ja asukkaiden osallistumista vaativa prosessi, joka lopulta konkretisoitui installaatioksi. Materiaaliksi keräsin Vuosaaren asukkailta rikkoutuneita astioita, jotka korjasin punaisella maalilla ja liimalla. Päämääränä oli rakentaa niistä yksi, yhdistävä installaatio. Astioiden keruu tapahtui tilassa metroaseman läheisyydessä noin kolmen viikon ajan kesällä 2006. Samassa tilassa työstin niistä muodostuvaa installaatiota. Tila loi mahdollisuuden paitsi taiteilijan ja asukkaiden, mutta myös eri alueiden asukkaiden keskinäiselle kohtaamiselle. Installaatio oli esillä tilaan, jossa se oli helposti nähtävissä. Asukkaat saivat projektin lopuksi takaisin mukana olleet, korjatut astiat.